logo
 
-------------------------------- Tekniske Tips ----------------------------------

De tekniske tipsene på denne siden har tidligere stått i klubbavisen "Bicilindrica". Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at klubbens ledelse ikke kan ta ansvar for innholdet i tipsene.

OBS! Tilbakekalling V11 Sport (10.03.2004)

Har du en V11 Sport, 2000- eller 2001-modell av seriene KR eller KS, er det fare for alvorlige og livsfarlige komplikasjoner, dvs. låsing av drivverk med risiko for bråstopp i fart!

Følgende sykler er tilbakekalt for inspeksjon av motor/drivverk:
Rammenr.ZGUKR0000XM111112 til ZGUKR0000YM112130.

Tilbakekalling for inspeksjon drivverk:
Rammenr.ZGUKR0000YM112131 til ZGUKR00001M114639, ZGUKS00001M111111 til ZGUKS00001M111147 og ZGUKS00001M211111 til ZGUKS00001M211162.

Eier du en av disse syklene, så ta snarest kontakt med din forhandler.

Jeg har mer materiale om saken, e-post: erik.b@online.no.

Erik Braaten (1036)

Se Service Announcement herTilbake
 

Copyright © 2002-2011 Norsk Moto Guzzi Klubb Webmaster