logo
 
-------------------------------- Tekniske Tips ----------------------------------

De tekniske tipsene på denne siden har tidligere stått i klubbavisen "Bicilindrica". Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at klubbens ledelse ikke kan ta ansvar for innholdet i tipsene.

Klutsjen på stor-Guzzier, særlig for sidevogn?: (14.12.2005)

Deformasjon av mellomplaten ved sterk varme- løsningen


Noen eiere av stor-Guzzier har erfart at mellomplaten i klutsjen bukler seg når den blir kjørt varm, som fører til at klutsjen ikke fungerer lenger. Dette er antakelig et kjent problem blant dem som kjører med sidevogn eller som kjører under forhold med store belastninger på klutsjen slik at den blir svært varm. Buklingen av platen gjør at den tar en ’konisk’ form i stedet for å holde seg ’flat’ som den skal være, med resultat at klutsjen ikke løser ut når den er skikkelig varm. Det forutsettes selvsagt at alle de andre, og mere kjente punktene man må være obs på, som justeringer og slitte deler, ikke er den egentlige årsaken til problemene.Løsningen


‘Guzzisti’ Georg www.guzzi-stammtisch-hannover.de/html/georg.html har på den utmerkede tyske hjemmesiden til Guzzi Stammtisch Hannover beskrevet en modifikasjon av mellomplaten som løser dette problemet permanent. Han rapporterer flere tusen kilometer sidevognskjøring og solokjøring med modifikajonen, og bare gode resultater. Artikkelen hans er skrevet på tysk så denne utgaven er en fritt oversatt versjon hvor jeg også har tatt meg den friheten å bruke hans bilder som illustrasjoner.

Denne modifikasjonen vil bare fungere skikkelig for en mellomplate som ikke er buklet eller skadet på noen måte, helst en ny plate. Gjør følgende: Bor 6 hull med 3 mm diameter i platen, jevnt fordelt langs middel-radien av platen (fig.1). Skjær et kutt gjennom fra innsiden ut til hvert av hullene med en skjærfil eller lignende. Avrund kantene ved kuttet (fig.2).

Hensikten med hullene er kun å lage en god avslutning av kuttene og dermed hindre initiering av sprekkutvikling, men dette er svært viktig! Mellomplaten vil nå holde seg flat ved sterk oppvarming fordi kuttene vil ’absorbere’ bevegelsene fra varmeutvidelsen.Fig. 1 Mellomplate med boret hull (foto Georg)Fig. 2 Avrunding av hull i mellomplate (foto Georg))

For varmt inni der?


Georg har i tillegg gått ett skritt lengre og gjort tiltak for å holde temperaturen på klutsjen nede. Han har boret 7 ventilasjonshull i det øvre området av klutsjhuset (fig. 3) for å slippe varmen ut. Igjen er det Georg’s rapport om gode erfaringer som ligger til grunn for dette tipset, som kanskje ser litt drastisk ut? Selv ville jeg kanskje prøve en del andre løsninger før jeg gikk så langt som dette, hvis problemer med overoppheting ikke ville gi seg.Fig. 3 Luftehull i klutsjhuset (foto Georg))
rolf j
96
Tilbake
 

Copyright © 2002-2011 Norsk Moto Guzzi Klubb Webmaster