logo
 
-------------------------------- Tekniske Tips ----------------------------------

De tekniske tipsene på denne siden har tidligere stått i klubbavisen "Bicilindrica". Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at klubbens ledelse ikke kan ta ansvar for innholdet i tipsene.

Godt nytt for Guzzi-mekkere! (11.06.2004)

tekst: Rolf Johansen (96)

Rolf Halvorsen (894), som mange av dere møtte under MC-messa 2004 på Lillestrøm, vil snart ha tilgjengelig et verktøysett for mekking på stor-Guzzier. For intersesserte anbefaler jeg å ta kontakt med ham for å få kloa i et sett, det er faktisk en liten verdensnyhet og en fantastisk service for entusiaster, som tilbys til selvkost. Kvaliteten på verktøyet gir hakeslepp!

Verktøysettets innhold
Verktøysettet inneholder verktøy-piper av topp profesjonell kvalitet, som er nærmest umulig å få fatt på, og som løser problemene med enkelte muttere som av erfaring er besværlige på stor-Guzzier. Settet består av tre piper, hvorav to er for spor-muttere i forskjellige dimensjoner (Fig.1) hvor spesialverktøy fra Guzzi ikke er kjent for å være av beste kvalitet, men alternativer er nærmest umulig å finne. Disse pipene brukes på vanlige verktøyhåndtak med halv-tommes firkantfeste i motsetning til andre varianter som kan kjøpes som ’spesialverktøy’. Èn av pipene er ei modifisert sekskantpipe (Fig.2). Alle tre pipene vil få fin overflatebehandling og inngravert info om bruksområdet på Guzzi’en. Verktøysettet inneholder også avtrekker for dynamo (Fig.3) samt sentreringsverktøy for montering av klutsj (Fig.4).


Fig.1-Spor-piper, 2 dimensjoner, hhv for veivaksel (foran på motoren) og kraftinntak på gearkassen


Fig.2-Modifisert sekskantpipe for gearkasse kraftutgang


Fig.3-Verktøy for å trekke dynamoen løs fra veivakselen


Fig.4-Verktøy for sentrering og forspenning av klutsj

Verktøysettets bruksområde
Mutter på gearkassens kraftutgang
På denne sekskant-mutteren i bakenden av gearkassen (Fig.5) får du så liten anleggsflate at vanlig handelsvare av 27 mm piper (må dessuten være av lang/dyp type) ikke får skikkelig tak, og dermed kan mutteren lett ødelegges. Da har du fått et stort problem. Her skal det trekkes til med noen av de største momenter på hele sykkelen så dette er kritisk! Pipa er en elegant modifisert 27 mm kraftpipe (Fig.2) som er dreiet og formet slik i enden at den når helt inn til bunn av mutteren, selv om simmerringen sitter på plass! Pipa har dessuten et spesielt design med avrundede hjørner, som sparer mutterhjørnene under trekkingen.


Fig.5 - Mutter på gearkassens kraftutgang

Spor-mutteren på den framre enden av veivakselen.
I tekniske tips i Bicilindrica nr 1-2004 beskrev jeg den desperate måten for å håndtere denne spesielle mutteren (Fig.6), det vil si med hammer og meisel! Heldigvis har vi nå en mindre destruktiv løsning, og her trekkes det til med store krefter. Originalt spesialverktøy for denne mutteren er ikke kjent for å være helt topp, men heldigvis har Rolf Halvorsen funnet noen som kan spesialprodusere spor-piper av skikkelig kvalitet som er utformet slik at de får maksimalt inngrep på mutteren. I fall du allerede sitter med en ødelagt mutter så er MG-delenummeret 93601026 (evt. SKF KM5 i industrivarebutikken). Et nytt låseblekk anbefales, MG-nummer 95028025 (evt. SKF MB5 i industrivarebutikken).


Fig.6 - Spor-mutter på den framre enden av veivakselen (dette er en V7’er, dvs uten registerkjede, men med tannhjul av stål!)

Spor-mutteren på gearkasse, mot klutsjen (klutsj-boss)
Denne spor-mutteren (Fig.7 og 8) har mindre størrelse enn den tilsvarende type på enden av veivakselen, men her gjelder det samme, at den er trukket til med store krefter selv om det ikke er spesifisert et moment såvidt jeg vet. Et nytt låseblekk anbefales, MG nummer 95028022. På denne mutteren gjør plassmangel at det dessuten ikke er mulig å bruke ”vold” med hammer og meisel! I desperasjon prøvde jeg i sin tid å lage et verktøy ved å skjære opp ei vanlig sekskant-pipe med vinkelsliper for å få dette fra hverandre. Tro meg, det er ikke verdt alt styggsnakk og frustrasjon, og jeg kaster nå min hjemmelagede variant! I fall du allerede sitter med en ødelagt mutter så er MG-delenummeret 93601022. (Tips: Hvis du har et gammelt universalledd liggende så ikke kast det! Det kan brukes til å lage verktøy for mot-hold når denne mutteren åpnes/trekkes til (Fig.9). Alternativt må du bruke ei rørtang på ’bosset’, beskyttet skikkelig ved hjelp av et par lag med gummi fra en slange, ikke fullt så elegant og lettvint.)


Fig.7- Spor-mutter på gearkassen mot klutsjen (sees inne i klutsj-boss)


Fig.8- Pipa i bruk


Fig.9- Lag deg et elegant verktøy for mot-hold ved hjelp av et gammelt universalledd og en rørstump (dette verktøyet er dessuten et ’must’ hvis du en gang senere skal jobbe på kardangen!)

Sentreringverktøy for klutsj
Dette verktøyet er nødvendig for sentrering og forspenning under montering hvis du har skiftet klutsj eller demontert svinghjulet av andre grunner. Klutsjmontering uten verktøy for sentrering og forspenning er ren selvplaging etter min mening, foruten gambling med ei dyr klutsj-mellomplate som svært ofte blir ødelagt i forsøk på montering uten slikt verktøy. Verktøyet brukes sammen (Fig.10) med et boss av riktig type i forhold til din sykkel (finnes to typer), det kan gjerne være et gammelt, utslitt boss. I Fig.11 vises hvordan det gjøres. Sentreringsverktøyet består av en 90mm M12-1,5 bolt, dvs med gjenger lik enden av veivakselen, som erfaringsmessig er svært så vrien å finne som hyllevare. Jeg var heldig å finne en leverandør som er villig til å gjøre en ekstra innsats med å bestille disse. Rolf Halvorsen har dreiet ei fòringshylse av nylon som passer akkurat inne i klutsj-bosset, montert dette med ei stor skive, og vips er sentrering og forspenning av klutsjen ikke noe problem lenger.


Fig.10 – Sentreringsverktøy, vist sammen med et klutsj-boss


Fig.11 – Sentreringsverktøy brukt sammen med klutsj-boss

Avtrekker for dynamo
Dermed er det slutt på at vi må lete etter en Torx- eller Umbrakonøkkel som kan kuttes opp for å lage verktøy til å trekke av dynamoen (Fig.3).
Hva kan dette verktøysettet gjøre for meg?
Med dette settet i verktøykassen er du godt rustet til å gjøre følgende operasjoner, som ellers ville ført til mye dårlig språk i garasjen, mindre moro og kanskje full stopp i arbeidet:
· Skifte registerkjede og -kjedestrammer. Kjedet varer ikke evig, og hvis du fortsatt har den gamle originale typen ”strammer” så bør denne skiftes i første vinterprosjekt!
· Adkomst til kamaksel for skifte, evt videre demontering av motoren.
· Åpning av gearkassen for shimming av skiftetønna, som gir forbedret gearskift.
· Bytte av klutsj eller demontering av svinghjulet av andre grunner.
· Bytte av klutsj-boss (gearkassens kraftinntak fra klutsjen), som vanligvis må skiftes når klutsjplater skiftes, i alle fall på sykler produsert før midten av ’80-tallet (før LM4) da sporene i kraftinntaket var små (2mm) og svært utsatt for slitasje. Slitasje på dette stedet er ofte synderen til en klutsj som ’henger’ på tomgang. (Husk at O-ringene skiftes hver gang klutsj-bosset tas av, MG-nummer 90706203 og 90706235).
· Du har nå muligheten til å lett plukke boss’et av gearkassen og bruke dette sammen med sentreringsverktøyet for montering av klutsjen igjen. Nyttig hvis du ikke har garasjen full av gamle klutsj-boss av riktig type!
· Du får lett tilgang til å bytte gear-returfjær (billig del!) som sitter inne i baklokket på i gearkassen (Fig.12). Denne fjæra
er kjent for å være ferskvare, og bør være obligatorisk å skifte når gearkassen er ute av sykkelen uansett grunn. (Tips: Ikke åpne baklokket mens gearkassen er på plass i sykkelen, du får ikke montert lokket igjen medmindre gearkassen står loddrett.)


Fig.12 - Gearkasse returfjær


Fig.13 -Lageret på akslingen for kraftuttak (helt til venstre på bildet), sett innefra baklokket i gearkassen

· Overhaling av den 5-trinns gearkassen er det vel sjelden man har behov for å gjøre, den er jo berømt for å være bånnsolid! Det bør imidlertid vurderes å skifte lageret på akslingen for kraftuttak mot universalleddet, avhengig av alderen på sykkelen. En gang på midten av ’80-tallet byttet Guzzi ut dette gamle, og gode, 14-kulers lageret som har kuleholdere av stål (Fig.13 helt til venstre), til et 9-kulers lager med nylon kuleholdere. I motsatt ende av denne akslingen sitter samme type lager, men denne posisjonen er visstnok noe mindre utsatt. De nye lagrene kan skape problemer hvis/når kuleholderne av nylon ryker, og det blir anbefalt av mange Guzzisti å bytte til den gamle typen hvis man har tenkt å sikre seg at sykkelen skal holde lenge. Det må letes litt etter den gamle typen lager, men den er å finne. SKF produserer dem visstnok ikke lenger, men fra andre leverandører kan referansene NTN 3205AC3 eller NSK 3205JC3 være nyttige i letingen (for de som skjønner disse kodene). I aller verste fall kan de skaffes langveisfra gjennom en australsk entusiast, Pete Roper, som tilbyr dem til kunder.

Rolf J (96)Tilbake
 

Copyright © 2002-2011 Norsk Moto Guzzi Klubb Webmaster