logo
 
-------------------------------- Tekniske Tips ----------------------------------

De tekniske tipsene på denne siden har tidligere stått i klubbavisen "Bicilindrica". Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at klubbens ledelse ikke kan ta ansvar for innholdet i tipsene.

Synkronisering av Dell’orto PHM og PHF forgassere uten bruk av vacuummeter (04.04.2003)

(Bicilindrica nr. 4/2001)
Tidligere i Bicilindrica var det presentert en utmerket metode for å lage et hjemmelaget vacuummeter for synkronisering av forgasserne ved hjelp av diverse slanger og med gearolje som medium i stedet for det fæle kvikksølvet. Jeg har prøvd dette selv og det fungerer kjempefint! Takk for godt råd!

Men hva nå hvis du er nødt til å synkronisere ute ”i bushen” eller når et vacuummeter ikke er tilgjengelig? Jeg bruker en enkel framgangsmåte som kanskje andre også kan ha nytte av? (med fare for at de som virkelig har greie på mekaniske ting synes dette er banalt og selvfølgelig). Jeg har flere ganger brukt denne framgangsmåten og deretter etterprøvet ved hjelp av vacuummeter, og resultatet er overraskende bra! Det er svært sjelden jeg har vært nødt til å gjøre noe særlig etterjustering! (I instruksjonsboka til sykkelen min, en Le Mans III, beskrives en håpløs metode med å ”føle” på eksostrykket bak etc.... Glem den!).

A. Forberedelse
1. Det er viktig å ikke hoppe over noen av punktene A, B eller C og følger dem i riktig rekkefølge. Alle operasjonene foregår med motoren avslått, inntil du skal justere tomgangen i pkt D. Det forutsettes at choken er riktig justert med en minimum klaring på 3 mm, så den ikke lager noe krøll med justeringen av forgasserne.
2. Ta vekk luftfiltrene i fall du har KN-filtre eller lignende. Hvis du har originale filtre så åpne opp ved innsuget til forgasserne, nok til at du får en finger inn i innsuget og kan lett ta i det store stempelet som sperrer midt inne i forgasserne.
3. Skru tomgangsskruene (de store skruene med fjærer utenpå) på begge forgasserne nesten HELT UT, så de ikke lenger løfter stempelet i forgasseren.
4. Slakk begge gaswirene HELT. Nå skal stemplene inne i forgasserne ligge helt mot bunn av forgasseren, du kan høre at stemplene slår mot bunnen. (Hvis stemplene i forgasseren fortsatt henger i wirene så har du feil type wirer, eller det er noe annet som er galt med wiresystemet, og dette må fikses før du går videre).

B. Synkronisering av tomgangsskruene
5a. Stikk en finger i innsuget på den ene forgasseren og la fingertuppen ligge mot stempelet i forgasseren på en slik måte at du på samme tid kjenner BÅDE stempelet og veggen i forgasseren. En følsom fingertupp er det viktigste verktøyet her! Skru tomgangsskruen på denne forgasseren innover (med klokka) til du føler med fingeren at stempelet begynner å bevege seg oppover. Skru tomgangsskruen litt fram og tilbake inntil du finner det EKSAKTE punktet hvor skruen SÅVIDT begynner å ”ta”, dvs løfte stempelet.
5b Gjør det samme med den andre forgasseren.
6. Skru nå inn (med klokka) tomgangsskruene på BEGGE forgasserne med SAMME ANTALL OMDREININGER (for eksempel 2 omdreininger). Dette er for å ha et synkront startpunkt for tomgangsjusteringen senere. Vær litt nøye med dette, dvs merk deg vinkelen på sporet i tomgangsskruen før du begynner å skru, og skru med halve omdreininger i gangen, og tell!

C. Synkronisering av gasswirene
7. Stram begge gasswirene inntil du har cirka samme slakk i begge. Det er meget viktig at du ikke strammer så mye at stemplene henger i wirene! På dette stadiet bør du gjerne ha en tanke MERE slakk i gassen enn du liker!
8. Stikk en finger inn i hver forgasser PÅ SAMME TID, som beskrevet i pkt 5, og la en hjelper røre litt på gasshåndtaket (datteren min på 8 klarer den jobben fint!). Det vil si vri gjentatte ganger fra null gass til ørlite gass. Du vil nå kjenne veldig godt med fingrene om den ene wiren BEGYNNER å ”ta” tidligere enn den andre. Juster gasswirene inntil du har passe dødgang på gassen etter smak, og begge wirene BEGYNNER å løfte stempelet i hver sin forgasser på SAMME TID!
9. Sjekk at gasshåndtaket ditt virkelig greier å løfte stemplene i forgasserne helt opp. (Det kan hende noen har montert et gasshåndtak som egentlig ikke kan gi deg full gass!). Dette gjøres ved å gi fullt gasspådrag (uten at motoren går!) og kjenne etter med fingeren i innsuget om stemplet er kommet helt til topps i forgasserhuset. Det vil si om underkant av stempelet flukter med forgasserhuset oppe i innsugskanalen.
10. Sjekk at stemplene i forgasserne ikke dras UT AV forgasserhuset ved full gass. Hvis dette ikke er i orden så merkes det når du kjører på helt full gass og du kjenner at sykkelen faktisk skyter litt fart hvis du letter en tanke på gassen fra fullt pådrag. Dette sjekkes ved at å gi fullt gasspådrag (uten at motoren går!) og kjenne etter med fingeren i innsuget at ikke underkant av stemplet er kommet ut av innsugskanalen. Hvis dette skjer så bør du justere stoppemekanismen på gasshåndtaket.

D. Justering av tomgang
11. Monter luftfiltrene, start sykkelen og kjør varm motoren.
12. Juster til passe tomgang ved å skru tomgangsskruene etter behov på BEGGE forgasserne med SAMME ANTALL OMDREININGER. Vær litt nøye med dette, dvs merk deg vinkelen på sporet i tomgangsskruen og skru i trinn på kvarte omdreininger av gangen. Det vil si hvis du for eksempel ønsker høyere tomgang så skru inn (med klokka) en kvart omdreining på BEGGE forgassere, og hvis ytterligere økning er nødvendig så skru enda en kvart omdreining på BEGGE sidene. Etc... etc...etc...

E. Justering av blanding
13. Skru blandingsskruen (den lille som er litt innfelt på forgasseren) helt inn (ikke hardt!). Skru den deretter ut igjen 2 omdreininger på begge forgasserne.
14. Med varm motor gående på tomgang, skru blandingsskruen inn eller ut til raskeste tomgang oppnås. Gjør dette med én forgasser om gangen. På dette punktet tror jeg(?) ikke det er noe poeng i at blandingsskruene har helt nøyaktig likt antall omdreininger fra bunn på begge forgasserne, så lenge høyest mulig turtall på tomgang er oppnådd. Men det ville være rart om det er veldig mye forskjell mellom dem?
15. Hvis du ender opp med at blandingsskruen må være mere enn 3 omdreininger fra ”bunnen” så er det sannsynlig at du har for liten tomgangsdyse. Hvis du ender opp med blandingsskruen mindre enn en halv omdreining fra ”bunnen” så er det sannsynlig at du har for stor tomgangsdyse.
16. Hvis nødvendig, så etterjuster tomgangen ved å følge pkt D (NB: synkront med samme antall omdreininger på tomgangsskruen på begge sider!).

(Hvis du har tilgang på et vacuummeter så kan du for moro skyld koble deg opp nå, og finne ut hvor flink du har vært! )

Rolf Johansen (96)
Tilbake
 

Copyright © 2002-2011 Norsk Moto Guzzi Klubb Webmaster