logo
 
-------------------------------- Tekniske Tips ----------------------------------

De tekniske tipsene på denne siden har tidligere stått i klubbavisen "Bicilindrica". Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at klubbens ledelse ikke kan ta ansvar for innholdet i tipsene.

Forgasserjustering for nybegynnere (04.04.2003)

(Bicilindrica nr. 2/2000)
Fra Motorsyklistens hjemmeside har vi hentet følgende tips. I følge opphavsmannen er ettertrykk tillatt med kildehenvisning (http://www.motorsyklisten.no/intranet/teknisk/trail/forgtips.htm)

Som importør av diverse trialsykler blir vi ofte kontaktet av kunder som søker råd for å justere sin/sine forgasser/forgassere. For en rekke av disse virker en forgasser som en komplisert teknisk innretning man nesten ikke tør røre. Dessuten florerer det en del vrangforestillinger og noen såkalte 'forstå-seg-på’ere'. Vi ønsker derfor å gi en elementær veiledning som kan være en tommelfingerregel og derved hjelp til de fleste.

Forgasseren kan du sammenligne med en 'miksmaster' som skal blande noen ingredienser som skal bli til noe spiselig som skal smake godt. Dersom sammensetning av disse ingredienser ikke stemmer (dårlig kok) så smaker det dårlig, og vår kropp ønsker helst ikke å ha det. I forgasseren blandes kun to produkter (derved har forgasseren en enklere oppgave en mixmasteren); luft og bensin. Disse skal stå i korrekt forhold til hverandre, avhengig av motortype, bruksområde turtall osv ….

På forgasseren kan du selv justere disse faktorer på en enkel måte ved utskifting av noen få deler.
Har du derimot en motor med innsprøyting (injection), så ordnes slik justering etter et dataprogram som fabrikken har installert. Fordelen er at det alltid stemmer til den helt standard utstyrte sykkelen. Du har ingen forgasser som av og til bør justeres. Men dersom en liten del på injection går i stykker, så kan du ikke gjøre noe, da er det et verkstedbesøk (kvalifisert sådan) som er redningen. En annen ting er at dersom du endrer noe på en injection, f.eks. skifter eksosanlegg, trimmer motor, besøker et land med dårlig bensin osv.., så kommer injectionen ut av balanse og du får problemer som kun en flink dataprogrammerer kan løse.
Derfor kan en forgasser-motor også i dag ha sine gode fordeler. Den er enkel om du bare vet litt om den.

Vi konsentrer oss om tre ting
Mengdeskrue – dysenål – og hoveddyse.

Åpning

Tomgang

¼ åpning

½ åpning

¾ åpning

full gass

Tomgangsdyse/ mengdeskrue

xxxxxxxxx<

xxxxxxxxx

xxxx

Dysenål

xxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xx

Hoveddyse

xxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxx


I tabellen ser du skjematisk hvilken oppgave disse faktorer har.
Mengdeskruen og tomgangsdysen er hovedbestemmende for tomgangsjevnhet og motorens gange opp til litt over 1/4 gass. Dysenålens stilling har innvirkning på motorgange fra litt under 1/4 gass og opp til noe over 3/4 gass. Hoveddysen er med på å bestemme motorgangen fra 1/2 til full gass.

I tillegg bestemmes hastigheten av tomgangen av tomgangskruen. Så enkelt er det altså.
Tilbake
 

Copyright © 2002-2011 Norsk Moto Guzzi Klubb Webmaster