logo
 
----------------------------------- Nyheter --------------------------------------

Norsk Moto Guzzi Klubb – Kort oppsummering fra årsmøtet 2021 (30.08.2021)

Klubbens årsmøte ble avholdt i Rindal 28.8.2021. Referat vil bli trykket i Bicilindrica nr 3/2021, men her en kort oppsummering;

Beretning og regnskap ble godkjent. Kontingenten holdes uendret også i 2022 (kr 200 for hovedmedlem, kr 25 for familiemedlem).

Årsmøtet sluttet seg til forslag om å videreføre premiering av klubbens beste classic racing-fører for årene 2022-2024 og til forslag om å gi en jubileumsgave på kr 5.000 til Likevel MC.

Forslag om gratis medlemskap ett år til de som kjøper sin første Moto Guzzi hos offisiell norsk forhandler ble ikke vedtatt. I stedet ble det bestemt at det utarbeides et informasjonsskriv om klubben som vi ber forhandlerne dele ut til sine kunder sammen med kjøpekontrakt.

Elin Vandevjen ble gjenvalgt som leder.
Kari Paulen ble gjenvalgt som revisor.

Det ble informert om at Rokken Guzzi Lag har påtatt seg å arrangere italiensk vårtreff 2022 i Olden. Informasjon om høsttreffet 2022 kommer senere.Tilbake
 

Copyright © 2002-2011 Norsk Moto Guzzi Klubb Webmaster