logo
 
-------------------------------------- Arkiv ---------------------------------------

Norsk Moto Guzzi Klubbs årsmøte 2020 (25.10.2020)

Norsk Moto Guzzi Klubb måtte av smittevernhensyn avlyse både vår- og høsttreffet 2020, og dermed ble det heller ikke tradisjonelt årsmøte. I stedet er det gjennomført skriftlig årsmøte. Innkalling og sakspapirer stod i Bicilindrica nr. 3/2020 som ble sendt ut 23.9.2020. Frist for å sende inn stemmeseddel var 15.10.2020. Ved fristens utløp var det 47 medlemmer som hadde stemt.

Kort oppsummering av avstemmingen:
Sak 1: Innkalling, møteform og saksliste ble enstemmig godkjent.
Sak 2: Beretning for perioden mai 2019-september 2020 ble enstemmig godkjent.
Sak 3a: Regnskap for perioden 1.5.2019-20.4.2020 ble enstemmig godkjent.
Sak 3b: Forslag om uendret kontingent for 2021 ble enstemmig godkjent.
Sak 4: Forslag om at de som selger italiensk MC gir kjøper ett års medlemskap i Norsk Moto Guzzi Klubb ble tatt til etterretning med 41 stemmer. Det var 6 blanke stemmer.
Sak 5a: Elin Vandevjen ble enstemmig gjenvalgt som leder/kontaktperson for perioden fram til neste årsmøte.
Sak 5b: Kari Paulsen ble enstemmig gjenvalgt som klubbens revisor for perioden fram til neste årsmøte.


Protokoll trykkes i Bicilindrica nr. 4/2020.Tilbake til arkivet
 

Copyright © 2002-2011 Norsk Moto Guzzi Klubb Webmaster