logo
 
-------------------------------------- Arkiv ---------------------------------------

Kort oppsummering fra årsmøtet 2018 (19.06.2018)

Norsk Moto Guzzi Klubbs årsmøte ble avholdt i Rinnleiret 9. juni. Beretning og regnskap ble godkjent og premiering av kubbens beste classic racing-fører videreføres for perioden 2019-2021. Elin Vandevjen og Kari Paulen ble gjenvalgt som henholdsvis leder/kontaktperson og revisor.

Referatet trykkes i Bicilindrica nr 3/2018.Tilbake til arkivet
 

Copyright © 2002-2011 Norsk Moto Guzzi Klubb Webmaster