logo
 
-------------------------------------- Arkiv ---------------------------------------

Referat fra Norsk Moto Guzzi Klubbs årsmøte 3. juni 2017 (19.06.2017)

Møtet ble avholdt på Oldevatnet camping, Olden, i forbindelse med klubbens vårtreff.

Følgende saker ble behandlet.

1. Beretning for perioden mai 2016 - mai 2017
Klubben har i perioden vært ledet av Elin Vandevjen, Kari Paulen har vært revisor og Daga Rokosz webmaster.

Klubben hadde pr. 31. mai i år 653 medlemmer, herav 532 hovedmedlemmer og 121 familiemedlemmer. Det er samme antall som ved utgangen av mai 2016, men fordelingen var da 528 hoved- og 125 familiemedlemmer.

Det ble arrangerte to italienske treff i regi av Guzzi-klubben i 2016. Vårtreffet ble avholdt 3.-5 juni i Frya Leir, Ringebu, med medlemmer fra Gjøvik og omegn som arrangører. Høsttreffet ble arrangert av Arve Rye med familie 26.-28. august på Hodalen fjellstue. På vårtreffet ble det registrert 91 deltakere, mens det var 54 på høsttreffet.

Det er sendt ut fire utgaver av klubbavisen Bicilindrica. Medlemsfortegnelse ble sendt ut sammen med Bicilindrica nr. 2.

Klubben har egen hjemmeside med diskusjons- og annonseforum. Det var 31. mai registrert 488 brukere, herav hadde 22 brukere registrert seg det siste året.

Klubben har også en lukket Facebook-gruppe for klubbens medlemmer og andre som har en viss tilknytning til italienske motorsykler. Tor Linnerud og Elin Vandevjen er administratorer for gruppen som per 31. mai hadde 384 medlemmer.

Beretningen ble godkjent.

1. Regnskap
Revidert regnskap for perioden 1.5.2016-30.4.2017 ble gjennomgått og godkjent. Regnskapet viste et overskudd på kr. 13.930,57, hvorav kr. 10.000 overføres fra klubbens brukskonto til treff-fondet. Medlemskontingenten holdes uendret på kr. 200 for hovedmedlem og kr. 25 for familiemedlem.

Regnskap og revisjonsberetning vil bli trykket i sin helhet i Bicilindrica nr. 3/2017.


2. Innkommet forslag: Revurdering av kriterier for premiering av classic racing-kjørere
Årsmøtet 2016 vedtok å premiere klubbens medlemmer som deltar aktivt i classic racing-miljøet. Det ble vedtatt at vilkårene for premieringen skulle tas opp til ny vurdering i årsmøtet 2017.06.19

Berit Seim hadde foreslått at årsmøtet vurderer om
a) det er beste enkeltplassering eller sammenlagtplassering i Nordic Open som skal premieres
b) om det skal spesifiseres at det er en bestemt klasse som skal premieres. Dette forslaget begrunnes med at klassene forholdsvis ofte endrer navn, krav til syklene som deltar endres eller flere av klubbens kjørere kan gå over til ny/annen klasse.

Årsmøtet vedtok at det fortsatt er beste plassering sammenlagt i Nordic Open som skal premieres.

Årsmøtet sluttet seg til endret formulering av punkt 3 og 4 i retningslinjene for å ivareta evt endringer i navn på klasse, krav til sykler eller at flere kjørere skifter klasse .

Retningslinjene for premieringen er etter dette:

Som støtte og oppmuntring til klubbens medlemmer som deltar aktivt i classic racing-miljøet, innføres en premie til klubbens beste fører sammenlagt i Nordic Open.

Premien er på NOK 3000. Dersom beste sammenlagtplassering er blant de tre beste i den aktuelle klassen, utbetales et tillegg på NOK 2000, dvs til sammen NOK 5000.

Vilkår for delta i konkurransen om premien:
1. Utøver må være medlem i Norsk Moto Guzzi Klubb. Årets kontingent må være innbetalt til klubbens konto senest dagen før første runde i Nordic Open.
2. Utøver må kjøre på norsk motorsportlisens
3. Utøver må delta i Nordic Open med italiensk motorsykkel i den classic racing-klassen som har flest deltakere gjennom sesongen. Plasseringer oppnådd med annen, ikke-italiensk motorsykkel kan ikke medregnes.
4. Minst tre av klubbens medlemmer må starte med italiensk motorsykkel i klassen nevnt i pkt 3 i den aktuelle sesongen. Dersom det ikke er tre deltakere fra klubben i den klassen som har flest deltakere, rangeres klassene etter antall deltakere til man kommer til en klasse der det er minst tre klubbmedlemmer som deltar.
5. Evt skatt av pengepremien betales av mottaker.

Premien settes foreløpig opp for årene 2016, 2017 og 2018. Årsmøtet vil deretter bestemme om premieringen skal videreføres.

3. Valg
Elin Vandevjen ble gjenvalgt til klubbens leder/kontaktperson.
Kari Paulen ble gjenvalgt til klubbens revisor.

4. Eventuelt
Ingen saker.Tilbake til arkivet
 

Copyright © 2002-2011 Norsk Moto Guzzi Klubb Webmaster