logo
 
-------------------------------------- Arkiv ---------------------------------------

Referat fra Norsk Moto Guzzi Klubbs årsmøte 2016 (06.06.2016)

Årsmøtet ble avholdt i Frya Leir, Ringebu, lørdag 4. juni i forbindelse med klubbens vårtreff.

Følgende saker ble behandlet.

1. ÅRSBERETNING
Beretning for perioden mai 2015 - mai 2016 ble lest opp:

Norsk Moto Guzzi Klubb har i perioden vært ledet av Elin Vandevjen, Kari Paulen har vært revisor og Daga Rokosz webmaster.

Klubben hadde pr. 31. mai i år 653 medlemmer, herav 528 hovedmedlemmer og 125 familiemedlemmer. Dette var 8 færre enn da vi hadde årsmøtet i 2015.

Det ble arrangerte to italienske treff i regi av Guzzi-klubben i 2015. Vårtreffet ble avholdt 22.-23. mai i Røldal med Jæren Guzzi som arrangør, mens høsttreffet ble holdt 28.-30. august i Rindal med Kjellfrid og Petter Holte som arrangører. Antallet deltakere var ca 75 på vårtreffet og 64 på høsttreffet.

Det er sendt ut fire utgaver av klubbavisen Bicilindrica med 32-48 sider. Medlemsfortegnelse ble sendt ut sammen med Bicilindrica nr. 2.

Klubben har egen hjemmeside med diskusjons- og annonseforum. Det var 31. mai registrert 465 brukere, herav hadde 18 registrert seg siden mai 2015.

Klubben har også egen Facebook-gruppe for klubbens medlemmer og andre som har en viss tilknytning til italienske motorsykler. Tor Linnerud og Elin Vandevjen er administratorer for gruppen som per 31. mai hadde 280 medlemmer.

Beretningen ble godkjent.


2. REGNSKAP
Revidert regnskap for perioden 1.5.2015-30.4.2016 ble gjennomgått og godkjent. Årsmøtet sluttet seg også til forslag om å overføre kr. 10.000 av overskuddet til klubbens treff-fond. Regnskap og revisjonsberetning vil bli trykket i sin helhet i Bicilindrica nr. 3/2016.


3. INNKOMMET FORSLAG: PREMIERING TIL KLUBBENS CLASSIC RACING-KJØRERE

Forslag ble fremmet av klubbens leder etter oppfordring fra flere medlemmer:

«Som støtte og oppmuntring til klubbens medlemmer som deltar aktivt i classic racing-miljøet, innføres en premie til klubbens beste fører sammenlagt i Nordic Open, klasse 7A >250 cc.
Premien er på NOK 3000. Dersom beste sammenlagtplassering er blant de tre beste i klassen, utbetales et tillegg på NOK 2000, dvs til sammen NOK 5000.

Vilkår for delta i konkurransen om premien:
1. Utøver må være medlem i Norsk Moto Guzzi Klubb. Årets kontingent må være innbetalt til klubbens konto senest dagen før første runde i Nordic Open.
2. Utøver må kjøre på norsk motorsportlisens
3. Utøver må delta i Nordic Open, klasse 7A >250 cc med italiensk motorsykkel gjennom hele sesongen (Merknad: Her menes det at man må kjøre italiensk sykkel i alle rundene man deltar i, ikke at man må kjøre alle rundene).
4. Minst tre av klubbens medlemmer må starte i Nordic Open, klasse 7A >250 cc den aktuelle sesongen.
5. Evt skatt av pengepremien betales av mottaker.

Premien settes foreløpig opp for årene 2016, 2017 og 2018.

Årsmøtet vil deretter bestemme om premieringen skal videreføres. Vilkårene kan endres av klubbens årsmøte.»

I årsmøtet var det enkelte som mente classic racing-føreren med flest cup-poeng i Nordic Open skulle premieres uansett hvilken klasse vedkommende kjører. Dette kan imidlertid gi et helt urimelig resultat da man i klasser med minst 16 deltakere må plassere seg blant de 15 beste for å få poeng, mens man i klasser med færre enn 16 deltakere vil være garantert poeng bare man starter og gjennomfører.

Årsmøtet sluttet seg til forslaget slik det var fremmet. Vilkårene skal tas opp til ny vurdering i årsmøtet 2017.


4. VALG
Elin Vandevjen ble gjenvalgt til klubbens leder/kontaktperson.
Kari Paulen ble gjenvalgt til klubbens revisor.


5. EVENTUELT
Ingen saker.Tilbake til arkivet
 

Copyright © 2002-2011 Norsk Moto Guzzi Klubb Webmaster