logo
 
-------------------------------------- Arkiv ---------------------------------------

Norsk Moto Guzzi Klubb / Årsmøte 2016 (30.05.2016)

Klubbens årsmøte avholdes i Frya Leir lørdag 4. juni.

Sakliste:
1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Innkommet forslag: Premie til klubbens classic racing-kjørere
4. Valg av leder/kontaktperson og revisor.
5. Eventuelt

Sak 3. Forslaget fremmes av klubbens leder og har følgende ordlyd:

Premie til klubbens classic racing-kjørere
Som støtte og oppmuntring til klubbens medlemmer som deltar aktivt i classic racing-miljøet, innføres en premie til klubbens beste fører sammenlagt i Nordic Open, klasse 7A >250 cc.

Premien er på NOK 3000. Dersom beste sammenlagtplassering er blant de tre beste i klassen, utbetales et tillegg på NOK 2000, dvs til sammen NOK 5000.

Vilkår for delta i konkurransen om premien:

1. Utøver må være medlem i Norsk Moto Guzzi Klubb. Årets kontingent må være innbetalt til klubbens konto senest dagen før første runde i Nordic Open.
2. Utøver må kjøre på norsk motorsportlisens
3. Utøver må delta i Nordic Open, klasse 7A >250 cc med italiensk motorsykkel gjennom hele sesongen.
4. Minst tre av klubbens medlemmer må starte i Nordic Open, klasse 7A >250 cc den aktuelle sesongen.
5. Evt skatt av pengepremien betales av mottaker.

Premien settes foreløpig opp for årene 2016, 2017 og 2018. Årsmøtet vil deretter bestemme om premieringen skal videreføres.

Vilkårene kan endres av klubbens årsmøte.




Tilbake til arkivet
 

Copyright © 2002-2011 Norsk Moto Guzzi Klubb Webmaster