logo
 
-------------------------------------- Arkiv ---------------------------------------

Saker til Norsk Moto Guzzi Klubbs årsmøte 2016 (18.03.2016)

Klubbens årsmøte avholdes lørdag 4. juni i forbindelse med italiensk vårtreff i Frya Leir. Saker som ønskes behandlet i årsmøtet må i hht vedtektene være sendt klubbens ledelse innen 15. april.

Som opplyst i Bicilindrica nr. 4/2015 vil ledelsen fremme forslag om en premie til klubbens beste classic-kjører i 2016. Andre saker på saklisten er årsberetning, regnskap og valg.

Tilbake til arkivet
 

Copyright © 2002-2011 Norsk Moto Guzzi Klubb Webmaster